faqe_banner

Procesi i Menaxhimit të Cilësisë

Procesi i Menaxhimit të Cilësisë

Grafiku i rrjedhës së inspektimit të lëndës së parë

Procesi i inspektimit të procesit

Grafiku i rrjedhës së procesit të inspektimit të pakualifikuar

Grafiku i rrjedhës së procesit të inspektimit të pakualifikuar

Grafiku i rrjedhës së ankesave të klientëve

Ripërpunimi i rrjedhës së funksionimit

Grafiku i rrjedhës speciale të blerjeve